xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

L’ Institut de Bruguers presenta la Convocatòria d’Intervenció Artística.
La convocatòria està oberta a tots els alumnes del centre que podran participar en grup. La intervenció es realitzarà durant la Jornada Cultural de Sant Jordi.

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Descripció


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Convocatòria oberta, a grups d’alumnes del Bruguers, de propostes d’intervenció artística (pintura mural) a diferents parts de la façana.
El tema al qual es dedicarà la convocatòria sortirà escollit a partir de l’enquesta que realitzarà el centre a tota la comunitat educativa mitjançant la plataforma educativa clickedu. Es podrà accedir des del web i el facebook del centre.

Els grups participants hauran de completar els següents documents que s’han de recollir a coordinació pedagògica:

 1. Làmina DIN A3 on s’ha de dibuixar la proposta. Aquesta ha de contenir els colors que s’utilitzaran per a la realització del mural.
 2. Full de dades:
  • Contacte: Noms, cognoms i grup-classe dels membres del grup (mínim 4 i màxim 6 components) , telèfons i adreça de correu electrònic.
  • Llista de material necessari per portar a terme l’obra.
  • L’ execució de la proposta es començarà i finalitzarà durant la mateixa jornada cultural de Sant Jordi, 23 d’ abril. Els treballs previs a l’execució es dividiran en dos fases: Planificació i realització dels acords presos amb el centre (creació de plantilles i preparació del mur, entre d’altres).

Motivació i Objectius


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Aquest projecte neix durant els darrers cursos arran de la petició d’ampliar les propostes creatives entre l’alumnat del centre dins l’àmbit de les arts visuals i plàstiques. El projecte respon a la voluntat d’ampliar els llaços i connexions entre la comunitat educativa i els equipaments ciutadans en la seva vesant artística i educativa a l’hora que ha de servir de conscienciació de l’ús de l’espai públic tant des del punt de vista funcional com també estètic.

Una altra de les motivacions principals del projecte és la de fomentar la cultura de barri potenciant els trets identificadors del mateix. Els espais que per una banda els alumnes identifiquen com a propis, i per altra, espais que pel barri no estan prou units amb l’ institut. Per tant el projecte neix en bona part per una necessitat d’entrelligar barri i Institut per tal de cercar sinergies dins la comunitat educativa i de veïns per tal de maximitzar per una banda les instal·lacions d’ús públic i per altra millorar l’entorn quotidià dels ciutadans.

Per una part, el procés de tria del tema farà partícip tota la comunitat educativa i, per una altra, la realització de l’activitat evidenciarà la voluntat de l’alumnat de dur a terme una activitat on es potencien les seves capacitats artístiques i serveix per a millorar l’aspecte exterior de l’edifici i del carrer davant d’un centre tant important com el Parc Arqueològic de les Mines de Gavà.

Més enllà d’aquestes motivacions els objectius de la convocatòria són:

 • Millorar la cohesió social i ciutadana.
 • Fomentar la creativitat entre els i les joves del centre.
 • Enfortir el treball cooperatiu entre els alumnes i ressaltar la interdisciplinarietat del treball.
 • Proporcionar recursos (materials i humans) a els i les joves del centre i la vil·la amb inquietuds artístiques per tal de potenciar el planter d’artistes presents i futurs.
 • Augmentar la consciència cívica en l’ús de l’ espai públic.

Temporització


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

 • Enquesta per escollir la temàtica entre desembre i gener al web i facebook del centre d’entre 5 opcions proposades (www.insbruguers.cat, www.facebook.com/INSBruguers).
 • Comunicació de la temàtica escollida mitjançant el web del centre a partir de la segona setmana de gener.
 • El període obert per recollir la documentació i presentar les propostes és des de la data de comunicació de la temàtica escollida fins finals de març.
 • Les propostes es lliuraran a coordinació pedagògica i no s’acceptaran més enllà d’ aquesta data. El full de dades anirà junt amb la làmina.
 • L’anàlisi i selecció de propostes per part dels jurats es realitzarà entre els dies a principis d’abril.
 • L’anunci públic de la proposta seleccionada serà la segona setmana d’abril al web així com al facebook i twitter del centre (twitter.com/INSBruguers).
 • Treballs previs de preparació del mur i d’adquisició del material: a mitjans d’abril (capa d’imprimació, quadrícula, dibuix previ, plantilles i compra d’eines i pintura).
 • Execució de la proposta guanyadora durant la Jornada Cultural de Sant Jordi (23 d’abril).

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi