xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

1. Motivació


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Aquest projecte d’intercanvi lingüístic i cultural neix de la convicció que l’aprenentatge de noves llengües, en aquest cas de l’anglès, entre els nostres alumnes els ha de permetre una major autonomia i alhora mobilitat en el que serà, molt probablement, el seu espai de treball: la Unió Europea.
Però també ha de fer possible la coneixença d’altres cultures, altres llengües; i que malgrat la diversitat, sempre enriquidora, se sentin ciutadans europeus, partícips d’un projecte comú.

En el nostre cas, l’Institut de Bruguers, es tracta de compartir experiències educatives i interpersonals entre els alumnes i llurs famílies amb l’Escola Noruega Hadeland Vidergâende Skole de la ciutat de Gran, situada a uns 70 Km. al nord d’Oslo.

Aquest intercanvi que vam encetar el curs 2012-13 i que té la voluntat -per ambdues parts- de tenir continuïtat en el futur, busca involucrar tota la comunitat educativa de la nostra ciutat, Gavà (alumnes, professorat i famílies) sense deixar de banda el context social més immediat: el barri i les institucions locals que també volem que tinguin un protagonisme en aquest projecte de cooperació bilateral.

 

Per això hom pretén desenvolupar diverses competències bàsiques relacionades fonamentalment:

 • amb l’àmbit de les llengües, i més concretament amb la dimensió plurilingüe i intercultural, que ha de fer possible en els nostres alumnes, en primer lloc el domini d’una tercera llengua però també que desenvolupin actituds de respecte envers la diversitat lingüística.
 • amb la dimensió comunicativa que implica saber interaccionar oralment i per escrit.
 • amb la dimensió transversal del coneixement de l’entorn: la cultura i la visió del món que tenen com a objectiu afavorir que les persones siguin més reflexives, crítiques.

En definitiva, el treball d’aquestes competències facilitarà que els nostres alumnes valorin la diversitat cultural que fa comprendre i expressar la seva percepció del món, la dels altres i la de la seva pròpia realitat. Ara, sense oblidar altres mots claus que configuren aquest projecte: convivència, tolerància, ciutadania en un món global i treball cooperatiu entre d’altres.

2. Objectius


 • Despertar l’interès per l’aprenentatge de noves llengües.
 • Millorar el coneixement de l’anglès oral i escrit.
 • Desenvolupar actituds de tolerància i respecte cap a d’altres cultures allunyades de la nostra.
 • Promoure la presa de consciència de ser ciutadans europeus.
 • Promoure el coneixement de la nostra cultura entre els alumnes noruecs.
 • Implicar els i les joves en la dialèctica cultural Nord-Sud: cultura nòrdica versus cultura llatina.

3. Temporització


 • Iª trobada bilateral: videoconferència entre ambdues escoles (Juliol).
 • IIª trobada bilateral: contacte telefònic i electrònic per determinar les dates de l’intercanvi (setembre).
 • Informació del programa al claustre del professorat del Bruguers (setembre).
 • Informació a les famílies de l’alumnat de batxillerat durant les reunions d’inici de curs (setembre).
 • Informació a les tutories del batxillerat i a la matèria de llengua anglesa: Dates de sol•licitud i criteris de selecció (setembre).
 • Estudi de sol•licituds i publicació de la llista de seleccionats (octubre).
 • Reunió amb els alumnes seleccionats (octubre).
 • 1ª reunió amb famílies dels alumnes seleccionats (desembre).
 • 2ª reunió amb famílies dels alumnes seleccionats (març i gener).
 • 3ª reunió amb famílies dels alumnes seleccionats (març).

4. Descripció


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Aquest projecte de cooperació lingüística amb l'escola Hadeland Vidergâende Skole de Gran (Noruega) neix d’un primer contacte amb aquest centre amb la intenció d’establir uns lligams de treball, basats d’una banda en l’aprenentatge de l’anglès per als nostres alumnes i d’espanyol per els noruecs, i de l’altra en la voluntat dels centres de crear un temps i espai de relació entre uns joves amb llengües, cultures, costums i hàbits diversos. Aquesta activitat està pensada per als cursos de batxillerat, i preferentment per als de primer.

El programa de la setmana d’intercanvi consisteix a realitzar quatre hores de classe als matins i a la tarda diverses activitats lúdiques i culturals. L’estada en les respectives ciutats d’acollida serà responsabilitat de les famílies dels alumnes.

Durant el curs 2012-2013 es desenvolupa la meitat del programa d’intercanvi, és a dir, rebuda i acollida de l’alumnat noruec a Gavà (abril 2013). En canvi, ja per al curs 2013-14 l’intercanvi esdevé simètric. El mes de febrer del 2014 els alumnes del Gavà han viatjat a Noruega i els alumnes de Gran seran entre nosaltres la primera setmana d’abril.

En el primer any d’intercanvi les sol•licituds es limiten a demanar la col•laboració de les famílies per acollir alumnat noruec. Pel que fa als criteris de selecció dels alumnes del Bruguers que demanin participar en la segona part del programa d’intercanvi (l’estada a Noruega) es tindran en compte els següents aspectes:

 • Haver acollit algun alumne/a en la primera part de l’intercanvi, a Gavà.
 • Coneixement de l'idioma anglès.
 • Expedient acadèmic.
 • Disponibilitat familiar per l’acollida.

La despesa econòmica de l’alumnat per poder realitzar l’estada a Noruega serà la del cost del bitllet d’avió més una quota fixada de comú acord amb l’escola noruega en concepte del programa d’activitats realitzades.

5. Destinataris

 • Famílies, professorat i alumnat.
 • Alumnat de 1r de batxillerat.
 • Seminari de llengües estrangeres (matèria de llengua anglesa).

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi