xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Cultura Digital - Acollida digital

 • L'acolliment digital forma part de l'acolliment general de l'institut.
 • Tenim en compte la incorporació de nou alumnat, les noves famílies i els nous docents.
 • Per aquest motiu és important establir una planificació en temes digitals, com quins serveis s'ofereixen, quines autoritzacions es necessiten, qui són els responsables d'oferir els diferents serveis, la disponibilitat de maquinari, els diferents usuaris, etc.

Acollida del docent

 • Se'ls hi envia un PDF "Pla d'acollida de nou professorat" amb tota la informació que hi ha a continuació.
 • El professorat ha de tenir actiu el correu @xtec, conèixer i saber canviar la contrasenya GICAR.
 • Se'ls informa de com connectar-se al Wifi Gencat_ENS_EDU amb els seus dispositius mitjançant el correu @insbruguers.cat.
 • Es dóna a cada docent un correu del domini @insbruguers.cat i una contrasenya que la canvien un cop la introdueixen per primer cop. En cas de baixa es donen uns dies de marge abans de suspendre o esborrar el compte. Se'ls donen permisos per als seus Classrooms, a les unitats compartides de Google drive, amb diferents tipus d'accés.
 • Se'ls comparteix el calendari "Curs 202x-xx" del centre.
 • Se'ls hi dona el nom d'usuari i contrasenya del compte de Clickedu per poder seguir el dia dia amb la plataforma en que treballa el centre. 
 • Es donen les claus d'accés als ordinadors de sobretaula (2 perfils: PROF i SUPER).
 • Se'ls hi dona un usuari i una contrasenya pel servei d'impressió PaperCut. També se'ls assessora per com s'imprimeix des de qualsevol ordinador del centre i com funciona la impresora.
 • Es lliura el portàtil de dotació a cada docent i se li comprova la connectivitat i el nou docent signa el full de lliurament. Haurà de tornar-lo net de programari i també físicament amb el carregador i l'escola li lliurarà el rebut.
 • S'informa a tots els docents que està totalment prohibit publicar fotografies i vídeos d'alumnes a les seves xarxes socials.
 • S'informa tots els docents del document d'EDC per tal que el pugui consultar.

Tal com indiquen les NOFC, la formació en cultura digital és un aspecte clau del centre. Aquesta formació s'articula, bàsicament, de tres maneres:

 • Formació dins el pla d'acolliment del professorat.
 • FiC: de manera periòdica, la formació interna del centre va incorporant aspectes de cultura digital. Els materials d'aquesta formació es troben dins de l’Odissea per tal que qualsevol membre del professorat pugui consultar-la.

Acollida de l'alumnat

 • Es fa el lliurament i s'arxiven totes les autoritzacions d'ús d'imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.
 • Es fa el lliurament i s'arxiven totes les autoritzacions per l'ús de serveis i recursos digitals a Internet.
 • Se'ls hi lliura un compte de correu @insbruguers.cat, amb nom d'usuari i contrasenya que no es pot canviar, i que mantenen fins al final de la seva escolaritat.
 • Es presenten als alumnes els espais web del centre i els que serviran per al seu treball educatiu.
 • Es presenten als alumnes els dispositius que farà servir a l'escola: ordinadors, tauletes i robots.
 • Es presenta als alumnes Google Classroom, espai físic on desenvoluparan gran part del seu treball digital. 
 • El coordinador TAC crea usuaris individuals i contrasenyes per a tot l'alumnat i els afegeix a les corresponents Unitats Organitzatives, grups, classes de Google Classroom i els hi crea carpetes dins de les unitats compartides del seu grup classe.
 • Es fa lliurament dels portàtils Windows i els Chromebooks de dotació del Departament a l’alumnat.
 • El coordinador vetlla pel manteniment de les contrasenyes i les normes d'ús ètic de la tecnologia.

Acollida de les famílies

 • Es demanen les autoritzacions d'ús d'imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren i les autoritzacions per l'ús de serveis i recursos digitals a Internet.
 • S'informa a les famílies dels telèfons i correu de contacte de l'escola.
 • Se'ls hi demana el correu electrònic per enviar les informacions online.
 • Se'ls afegeix als diferents grups de difusió de Whatsapp.
 • S'orienta a les famílies pel que fa a les informacions del web del centre.
 • S'ofereix la possibilitat de seguir el Facebook de l'institut.
 • S'explica quin treball TAC es farà amb els alumnes i s'assessora si ho demanen.
 • Es dóna el correu de centre dels docents a totes les famílies per si cal contactar-hi.
 • Es fan activitats de formació per a les famílies.
 • Se'ls informa del bon ús de les tecnologies.

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi