xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Cultura Digital - Competències digitals

Les competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten. Es tracta de competències metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en situacions i entorns diferents.

A la nostre centre:

  • Fem servir Google Workspace per Educació amb el domini @insbruguers.cat
  • Utilitzem l'entorn de treball Google Classroom i Clickedu.
  • Treballem el pensament computacional i la robòtica tant a l’ESO com a Batxillerat.
  • Hem participat del Pla de Transformació Digital.
  • Els alumnes utilitzen dispositius Windows a Batxillerat i Chromebooks a l’ESO.
  • Integrem les TAC dins l'aula. Dins del nostre horari lectiu, es dediquen un nombre de sessions a treballar amb els recursos digitals.

Es fan xerrades amb els Mossos d'Esquadra sobre Internet Segura.


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi