xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

L’Institut Bruguers s’adhereix pel curs 2014-15 al programa Erasmus + juntament amb l’Institut Liceo Machiavelli de Florència, Itàlia.

Aquest programa contempla la mobilitat del professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de fomentar els projectes cooperatius entre diferents centres educatius així com la millora del coneixement de les llengües d’aquests estats membres.

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2014.
El nou programa Erasmus + s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi