xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Cultura Digital - Usuaris de centre

Cada membre de la comunitat escolar disposa del seu usuari @insbruguers.cat. Aquest usuari és personal i intransferible.

A continuació s'enllacen els documents per a la gestió d'aquests usuaris.

CREACIÓ I GESTIÓ D’USUARIS I CANVI DE CURS


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi