xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Preinscripció 2021-2022

Preinscripció i matrícula 2021-2022 ESO i Batxillerat

A l'Institut de Bruguers volem formar persones que puguin trobar el camí a la seva vida, persones que adquireixin els aprenentatges i les competències adequades per esdevenir persones crítiques, competens i compromeses amb el món que els ha tocat viure.

Aquest any la soli·licitud de preinscripció l'has d'emplenar i presentar en línia.

Pots fer-ho des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet.

En el vídeo t'expliquem com ho has de fer!

Caldrà especificar l’identificador de l’alumne (número RALC) que us facilitaran al centre de procedència o per aquest enllaç.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta.

Dossier Portes Obertes ESO.pdf  Dossier Portes Obertes Batxillerat.pdf

Índex

Calendari

Com presentar la preinscripció?

Oferta inicial

Establiment del barem en els criteris de prioritat

Documentació

 

 

Calendari

Preinscripció ESO

Alumnes assignats al centre - primer i segon d'ESO

Us adjuntem el llistat d'alumnes assignats al centre i amb plaça confirmada per primer i segon d'ESO. La llista està 

ordenada per nom i cognom, i consten les dues primeres lletres de cadascun. 

A l'apartat de secretaria de la web podeu trobar tota la informació referent a la matrícula. A més, avui dia 7 heu rebut un mail

on us expliquem tot el procediment i documentació. (El mail s'ha enviat a les dades que vau fer constar a la preinscripció).

Aquest any el procediment serà a través de mail. Qualsevol dubte, disposem d'un servei de

comunicació via whatsapp al 936621639, així com al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Llista d'espera per tercer i quart d'ESO

Us adjuntem la llista d'espera per alumnes que van solicitar plaça i de moment no n'han obtingut. La llista està ordenada 

per nom i cognom, i consten les dues primeres lletres de cadascún. 

Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

  • Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds
  • 25 i 26 de març: presentació de la documentació
  • 19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
  • Del 20 al 26 d'abril de 2021: presentació de reclamacions
  • 30 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • 5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • 7 de maig de 2021: llista ordenada definitiva
  • Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
  • 4 de juny de 2021: oferta final de places escolars
  • 7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Matrícula

  • Del 14 al 18 de juny: matriculació dels alumnes de 1r d'ESO
  • Del 28 de juny al 2 de juliol: matriculació dels alumnes de 2n a 4t d'ESO

Preinscripció Batxilllerat

Llista d'admesos - 9 de juliol

Llista d'espera - 9 de juliol

Matrícula - 12 i 13 de juliol (Consulteu la informació a http://www.insbruguers.cat/secretaria)

Abans de la preinscripció

Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

 • De l'11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
 • Fins 18 de maig de 2021: presentació de documentació
 • 8 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • Del 9 al 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions
 • 18 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
 • 18 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
 • 23 de juny de 2021: llista ordenada
 • 7 de juliol de 2021: oferta final de places escolars
 • 9 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Matrícula

 • Del 12 al 16 de juliol de 2021: matriculació ordinària
 • Del 7 al 10 de setembre de 2021: matriculació extraordinària

 Com presentar la preinscripció?

Només es pot fer una sol·licitud. La presentació de més d’una sol·licitud  fa que s’anul·lin totes.

Hi ha dues maneres de fer-la  i NO ES POT FER EN PAPER :

1 Sol·licitud  electrònica  que  es pot fer des de l’ordinador, tauleta o mòbil a la web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

El pare/mare o tutor legal que fa el tràmit ha de tenir un certificat digital, com la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’ IdCAT Mòbil.

Si no disposeu de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil,  l’ IdCat Mòbil, us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys.
 • Disposar de DNI/TIE (no només el NIE).
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
 • Targeta sanitària per la teva identificació.

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Al fer la sol·licitud s’ha d’especificar el núm RALC de l’alumne/a que proporciona l’escola de procedència. També el núm de telèfon mòbil i el correu electrònic per rebre la informació de la preinscripció.

El codi del centre és 08017530.

No cal adjuntar documentació si el propi sistema no la demana. Si la demana, s’ha d’adjuntar a la mateixa sol·licitud escanejada o amb fotografia

2 Sol·licitud en suport informàtic (quan el pare/mare o tutor legal no pot obtenir un certificat digital ) que  es pot fer des de l’ordinador, tauleta o mòbil a la web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Al fer la sol·licitud s’ha d’especificar el núm RALC de l’alumne/a que proporciona l’escola de procedència. També el núm de telèfon mòbil i el correu electrònic per rebre la informació de la preinscripció.

El codi del centre és 08017530.

Cal adjuntar:

 • el llibre de família (el full on són els pares i el full on és l’alumne/a) escanejat o en fotografia
 • DNI pare o mare que presenta la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR ALS DOS TIPUS DE SOL·LICITUD (escanejada o en fotografia)

 • Si hi ha germans o germanes escolaritzats en el mateix centre, o la mare, pare o tutor legal hi treballa, no cal presentar cap document.
 • Les dades del domicili es comproven electrònicament. Si no es poden comprovar, caldrà adjuntar un certificar de convivència de l’alumne/a amb el pare o mare que fa la sol·licitud.
 • Si el domicili no és a Gavà, però el lloc de treball del pare o mare és a Gavà, cal presentar el contracte de treball o certificat de l’empresa.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, s’ha d’acreditar
 • Si l’alumne/a, tutor/a, germà/germana té una discapacitat igual o superior al 33%, es comprova electrònicament. Si no es pot comprovar, cal adjuntar el títol que correspongui.
 • Si l’alumne/a forma part de família nombrosa o monoparental, es comprova electrònicament. Si no es pot comprovar, cal adjuntar el títol corresponent.

PASSOS A FER EN ELS DOS TIPUS DE SOL·LICITUDS

 • Emplenar la sol·licitud que hi ha a la web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
 • Cal indicar més d’un centre (fins a 10) . Durant aquest període es podran fer tots els canvis que vulgueu i cada canvi genera un nou resguard de sol·licitud
 • Una vegada enviada la sol·licitud, es rep per correu electrònic el resguard de presentació de sol·licitud, on s’especifica si cal adjuntar alguna documentació escanejada o fotografiada.
 • Es poden consultar els resultats individuals de la preinscripció a la web preinscripció.gencat.cat amb el codi de la sol·licitud i el DNI del pare/mare que ha fet la sol·licitud. I durant el període de reclamacions, es pot adjuntar documentació escanejada o fotografiada a la sol·licitud.

SI TENIU DUBTES O CONSULTES, PODEU ESCRIURE AL MAIL Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al whatsapp 936621639, i us atendrem el més aviat possible.

 

Oferta inicial

La oferta inicial dels estudis obligatoris del centre és la següent:

http://mapaescolar.gencat.cat/

Establiment del barem en els criteris de prioritat

A l'educació primària, ESO i batxillerat -excepte a la modalitat d'artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d'un centre adscrit al centre demanat. 

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Els alumnes de l'Institut de Begues que vulguin estudiar batxillerat estan adscrits als dos instituts públics de Gavà, tant a l'Institut de Bruguers com a l'Institut Calamot.
 • En el cas de l'ESO, es consideren centres adscrits tots els centres públics de primària de Gavà.
 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a Gavà (o Begues en el cas de preinscripció de batxillerat): 30 punts.
  • Lloc de treball a Gavà: 20 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Documentació

 • Resolució 596/2021, de 2 de març,  per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
 • Resolució 631/2021, de 19 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius,per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius,sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat alsefectes del procediment d'admissió d'alumnes.
 • Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Resolució EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi